About

Thing
Kapitola je větší oddíl rozsáhlého písemného díla, který se může dále dělit na podkapitoly, odstavce, paragrafy a podobně. Podle ČSN je to „číslovaná a/nebo názvem označená část psaného dokumentu, která obvykle tvoří samostatný celek, ale ve vztahu k částem které jí předcházejí anebo po ní následují.“
Kapitola
Definice
Kapitola je větší oddíl rozsáhlého písemného díla, který se může dále dělit na podkapitoly, odstavce, paragrafy a podobně. Podle ČSN je to „číslovaná a/nebo názvem označená část psaného dokumentu, která obvykle tvoří samostatný celek, ale ve vztahu k částem které jí předcházejí anebo po ní následují.“
Kapitola
Kapitola
Kapitola je větší oddíl rozsáhlého písemného díla, který se může dále dělit na podkapitoly, odstavce, paragrafy a podobně. Podle ČSN je to „číslovaná a/nebo názvem označená část psaného dokumentu, která obvykle tvoří samostatný celek, ale ve vztahu k částem které jí předcházejí anebo po ní následují.“

Výslovnost

čeština

Kapitola

Kapitola
PravopisKapitola
Výslovnost[Kapitola]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Viz také

See also: