Jazyky

Evropa

Území
Jazyk:
Výslovnost
Evropa
Evropa
PravopisEvropa
Výslovnost[Evropa]
Definice
Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie.
Location
Location of Evropa
Location of Evropa
Výslovnost vašeho jména
Nahrajte výslovnost svého jména.